Pracujemy zgodnie z PN-EN 1090 DVS SLV BERLIN-BRANDENBURG

Sertifikat

Vi er autorisert til å utføre sveisekonstruksjoner i henhold til EN 1090 og tildele «CE»-merket i
utførelsesklassene EXC-1, EXC-2 og EXC-3.
Ovennevnte kvalifikasjoner gjelder både stål- og aluminiumsveising.