Pracujemy zgodnie z PN-EN 1090 DVS SLV BERLIN-BRANDENBURG

Vårt team, bli med

Det ville ikke vært så mange gjennomførte prosjekter, flotte produkter og fornøyde kunder hvis det
ikke var for våre ansatte.
Hvis din erfaring og ferdigheter samsvarer med selskapets profil og du ønsker å bli en del av vårt
selskap, send din CV til praca@grot.pl eller ring ganske enkelt +48 502 602 618.