Pracujemy zgodnie z PN-EN 1090 DVS SLV BERLIN-BRANDENBURG

Certifikat

Vi har tillstånd att utföra svetsade konstruktioner i enlighet med EN 1090 och att ge CE-märkning i prestandaklasserna EXC-1, EXC-2 och EXC-3.

Ovanstående kvalifikationer gäller för svetsning av både stål och aluminium.