Pracujemy zgodnie z PN-EN 1090 DVS SLV BERLIN-BRANDENBURG

Pulverbelagning

Vi har vår egen pulverlackeringsverkstad, vilket ger oss oberoende och gör det lättare för oss att uppfylla beställningar med korta tidsfrister.

Den ugn som vi är utrustade med är 2,2 x 2 x 6,2 meter stor, vilket gör det möjligt att utföra beställningar av stora dimensioner, och de tvärgående huvuden som målningsverkstaden är utrustad med gör det möjligt att hänga upp tunga element tack vare deras speciella utformning.

Pulverlackeringsprocessen föregås av kemisk förberedelse av delarna i en speciell rengöringsmaskin och vid behov slipning eller sandblästring.

Vi erbjuder även tjänster i vår måleri – du är välkommen att använda den.

 Om du är intresserad kan du kontakta oss på +48 502 602 618.